Galvenā lapa
Lapas karte
Rakstiet mums
Lūznavas profesionālā vidusskola

 

Lasīt vairāk


Ritums, nemitīgs ritums,
Dienas brāžas kā ūdenskritums.
Tik daudz pasaulē šajā
Mums jāpaspēj padarīt,
Ka neko nav tiesības atlikt
Uz tik ērto un ierasto – rīt !

Ritums, nemitīgs ritums.
Visu mūžu jums sirdis kā strauts,
Kas pie sevis aicina citus
Un no kura skaidrākās lāses
Allaž slāpstošiem pasmelt ir ļauts.

/Kornēlija Apškrūma/

Ieskatīsimies
Lūznavas Profesionālās vidusskolas
ikdienā

Lūznavas Profesionālā vidusskola dibināta 1945.gadā.

Lūznavas Profesionālās vidusskolas galvenais mērķis ir dot audzēkņiem plašu profesionālo vidēji izglītību, sagatavot Latgales un Latvijas darba tirgum konkurētspējīgus nozaru speciālistus.


      

Lūznavas Profesionālajā vidusskolā turpinās

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.

apakšaktivitātes  “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"

(Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) īstenošana.

Lasīt vairāk


 

Par LPV


Audzēkņiem


Mācību process 
ES Fondi
Mājas lapas izveide ir daļēji līdzfinansēta no Eiropas Sociālā Fonda projekta „Karjeras dienas Lūznavas Profesionālajā vidusskolā” ietvaros (75% no Eiropas Sociālā Fonda un 25% no Latvijas valsts budžeta).